O RODZINIE KONOPKÓW NA KONFERENCJI „WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU HISTORYCZNEGO I KULTURALNEGO REGIONU W EDUKACJI”

W dniu 18 czerwca w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskie odbyła się zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie konferencja pt. „Wykorzystanie potencjału historycznego i kulturowego regionu w edukacji”.

W programie konferencji znalazły się następujące referaty:

1. „Problemy antropologii kulturowej: wielokulturowość, regiony i regionalizm” – prof. dr hab. Zbigniew Libera – Instytut Etnolologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. „Działalność edukacyjna Muzeum Etnograficznego w Tarnowie” – st. Kustosz Urszula Gieroń.

3. „Szlachta, ziemiaństwo i dwory Ziemi Dąbrowskiej” – mgr Włodzimierz Piasecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

4. „Dzieje Konopków w czterech obrazach” – Stanisław Krawiec – dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

5. „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie edukacji regionalnej” – mgr Bożena Walus – Zespół SZkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

6. „Drogowskazy historii i kultury – programy edukacyjne Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej” – Paweł Chojnowski – dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury.