NIEZWYKŁA MOC ZWYKŁEGO CZYTANIA W BRNIU

28 września w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się kolejna edycja konkursu „Niezwykła moc zwykłego czytania” połączonego z piknikiem integracyjnym dla osób z niepełnosprawnością umysłową lub/i ruchową.

Celem konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego było rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz twórcza interpretacja wybranego utworu literackiego.

W konkursie wzięło udział 28 podopiecznych placówek i stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego. W Brniu gościli podopieczni: Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI w Tarnowie, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy i Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Rzędzińskiej.

Komisja konkursowa w składzie:

– przewodnicząca – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewa Drzazga

– członek – sekretarz powiatu dąbrowskiego Joanna Ohratka,

– członek – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Smolicha

– członek – p.o. dyrektora Centrum Polonii, Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Dorota Wenc

Mimo trudnego wyboru zadecydowała o następującym przyznaniu miejsc:

I miejsce:

Edyta Niemiec, podopieczna Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI w Tarnowie

II miejsce:

Grzegorz Mazur, podopieczny Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej

III miejsce:

Adam Gardulski, podopieczny Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy

Ponadto przyznano wyróżnienia:

Patrycja Cieślak z Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie, Magdalena Kłósek z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej, Barbara Gadziała ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, Małgorzata Kozioł i Robert Świerczek ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy.

Nagrody zwycięzcom wręczył starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski po podsumowaniu konkursu przez dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewę Drzazga.

Konkursowi czytania towarzyszył piknik z zabawami, grillem i innymi konkursami, w którym wzięło udział około 300 osób.

Projekt „Niezwykła moc zwykłego czytania” został wsparty finansowo przez Województwo Małopolskie ze środków PFRON w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.