NIEZWYKŁA MOC ZWYKŁEGO CZYTANIA W BRNIU

18 maja w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się II Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Niezwykła moc zwykłego czytania” dla uczestników Warsztatów Terapii Zajeciowej. Jego celem było: rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, twórcza interpretacja tekstu oraz zmotywowanie do rozwijania umiejętności czytelniczych.

W konkursie uczestniczyło 21 osób z placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych nie tylko z powiatu dąbrowskiego. W Brniu gościli podopieczni: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy,Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kupieniniei Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze.

Komisja konkursowa w składzie: jako przewodnicząca Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewa Drzazga oraz: Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego Joanna Ohratka, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Molak i Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Smolicha zadecydowała o następującym przyznaniu miejsc:

I miejsce:

Gabriela Zawada (Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie)

Małgorzata Kozioł (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olesnicy)

Grzegorz Wróblewski (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej)

Piotr Wawrzynek (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olesnicy)

II miejsce:

Patrycja Cieślak (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie)

Paweł Kubik (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej)

III miejsce:

Andrzej Flis (Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze)

Andrzej Przybyło (Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy)

Krzysztof Wybraniec (Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie)

Zwycięzcom okolicznościowe dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe wręczył sprawujący patronat honorowy nad konkursem: Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski oraz członkowie komisji konkursowej.

Konkursowi czytania towarzyszył piknik z zabawami, grillem i występem zespołu „Golden Boys”z dąbrowskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, który zachęcił wszystkich do tańców.

Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu, Centrum Polonii Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu oraz dąbrowskie Warsztaty Terapii Zajęciowej.