NARODOWE CZYTANIE TWÓRCZOŚCI ALEKSANDRA FREDRY W BRNIU

7 września w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się Narodowe Czytanie Twórczości Aleksandra Fredry. Spotkanie rozpoczęli dyrektorzy: Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Stanisław Krawiec i Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewa Drzazga, którzy powitali przybyłe osoby zapraszając wszystkich do wspólnego czytania wierszy wybitnego polskiego komediopisarza, którego sylwetkę przedstawiła Pani Małgorzata Starzec.

Interpretacji wierszy Aleksandra Fredry dokonali zaproszeni gości m.in. Wicestarosta Robert Pantera, Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, Dyrektorzy gminnych bibliotek z Olesna, Mędrzechowa i Radgoszczy, czytelnicy Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz organizatorzy. Czytający, jak też przybyli goście otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Narodowym Czytaniu Twórczości Aleksandra Fredry.