NARODOWE CZYTANIE „QUO VADIS” W BREŃSKIM PARKU

W sobotę, 3 września 2016 roku, po raz piąty odbyło się Narodowe Czytanie, tym razem „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Tegoroczna lektura nawiązywała do obchodzonego właśnie „Roku Henryka Sienkiewicza'”, w związku ze 170. rocznicą urodzin i 100. rocznicą śmierci pisarza.

Andrzej DudaPrezydent RP wrazz małżonką rozpoczęli i zakończyli tę ogólnopolską akcję w ogrodzie Saskim w Warszawie.Lekturę czytano w ponad 2 000 miejscach w Polsce i za granicą. „Quo vadis” można było usłyszeć w całym kraju: na ulicach, w parkach, na placach, w szkołach, bibliotekach i domach kultury w kilkuset miejscowościach.Wzorem lat ubiegłych w zespole dworsko-parkowym w Brniu również czytano dzieło noblisty.

Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji. Dzieło Henryka Sienkiewicza konkurowało z „Chłopami” Władysława St. Reymonta, „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. Specjalnie na tegoroczną edycję Narodowego Czytania adaptację powieści przygotował Tomasz Burek, krytyk literacki, literaturoznawca i eseista. Dzięki temu „Quo vadis” można było przeczytać w ciągu jednego dnia. Pozwoliło to także wybrać konkretne rozdziały, które mogą być czytane niezależnie od pozostałych.

W ubiegłą sobotę, w breńskim parku „Quo vadis” czytali przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń oraz miłośnicy literatury: insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Jarosław Boryczka Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu wraz z Barbara Grzebieniowską nauczycielką tej szkoły,podkom. Krzysztof Lechowicz Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, kpt. Daniel Misiaszek Dyżurny Operacyjny Powiatu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Mariola Smolorz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia wraz z pracownikami: Dagmarą Jedynak i Magdaleną Skrzyniarz, Dorota Wenc po. Dyrektora Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu wraz Anną Hudyka pracownikiem tej instytucji, Krystyna Guzik Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury wraz z słuchaczami: Heleną Siepiora, Marią Niemiec, Bożeną Kupiec, Andrzejem Drzazga, Ryszardem Siepiora i Aleksandrem Zdanowskim.

Spotkanie z okazji „Narodowego Czytania”, które zostało zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy DDK,rozpoczęło się od wysłuchania utworu muzycznego pt. „Quo vadis, domine” w wykonaniu Michała Bajora. Następnie wszystkich zgromadzonych powitała Dyrektor Ewa Drzazga, a także zapoznała wszystkich z przesłaniem Prezydenta RP skierowanym do organizatorów i uczestników tegorocznego „Narodowego Czytania”.

Przed wejściem do dworu Konopków 18 lektorów w rzymskich strojach nawiązujących do akcji powieści, która rozgrywała się w latach 63-66 n.e., czytało fragmenty wielkiego dzieła Henryka Sienkiewicza, co wprowadziło wszystkich w atmosferę dawnych czasów.

Po zakończeniu czytania Mariola Smolorz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i i Zdrowia w imieniu Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego podziękowała organizatorom spotkania, a także wszystkim uczestnikom za aktywne włączenie się w tegoroczną akcję „Narodowego czytania”.

Wszystkim obecnym, zarówno lektorom jak i zaproszonym gościom, w imieniu organizatorów podziękowania za udział w tegorocznej akcji, złożyła również Dyrektor Ewa Drzazga, jednocześnie zapraszając do udziału w szóstej edycji.

Na zakończenie, lektorzy wykonali pamiątkowe zdjęcie, a uczestnicy, którzy przynieśli ze sobą własne książki „Quo vadis” otrzymali okolicznościowy stempel przesłany do Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Kancelarię Prezydenta RP.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

W ubiegłym roku, 5 września, Para Prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa w warszawskim Ogrodzie Saskim. Przez ponad 10 godzin powieść Prusa czytali znani aktorzy. W całej Polsce „Lalkę” przeczytano w ponad 1600 miejscowościach.