NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA” STEFANA ŻEROMSKIEGO W BRNIU

W sobotę 8 września 2018 roku już po raz siódmy odbyło się Narodowe Czytanie. Tym razem czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, w zespole dworsko-parkowym w Brniu zgromadziła się liczna grupa osób, a wśród nich przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych instytucji, szkół, policji, stowarzyszeń oraz miłośnicy literatury – czytelnicy biblioteki, aby wspólnie przeczytać lekturę, której wyboru dokonał Prezydent RP. Dzieło to wpisuje się w 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przybyłych gości przywitała Małgorzata Bułat – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu, następnie głos zabrała Barbara Grzebieniowska – polonistka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, która pełniła rolę głównego narratora. Po wykładzie dotyczącym życia i twórczości Stefana Żeromskiego przystąpiono do czytania wybranych fragmentów lektury. Przed czytaniem narrator wprowadzał uczestników spotkania w bieżącą akcję dzieła.

Lektorzy czytający w kolejności to: Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Magdalena Skrzyniarz – pracownik Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, dr Andrzej Skowron – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Barbara Wójcik – Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, Aleksandra Węgiel – mieszkanka i czytelniczka z Podborza, Krystyna Guzik – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury, Wojciech Węgiel – mieszkaniec Podborza, Ryszard Siepiora – słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Andrzej Drzazga – Prezes Związku Dąbrowiaków, Kinga Walczak – pracownik Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, aspirant Agata Bulwa – asystent do spraw nieletnich w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Aleksander Zdanowski – słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zdzisław Kogut – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Janina Wąż – słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Teresa Rygielska – Sołtys Wsi Breń oraz słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Na zakończenie Dyrektor Małgorzata Bułat w imieniu organizatorów podziękowała wszystkim obecnym za udział w tegorocznej akcji Narodowego Czytania, a czytającym lektorom wręczyła okolicznościowe dyplomy.