NA GRANICACH POLSKI Z 1918 ROKU

W Centrum Polonii 17 lipca odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Wakacje z historią” będące częścią realizowanego przez instytucję projektu „Ścieżki Niepodległości”. Projekt jest dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.

Na minionych warsztatach, które były prowadzone przez panią Ewelinę Gmyr-Sobczyk, dzieci miały do wykonania mapę Rzeczypospolitej z 1918 roku z ówczesnym podziałem na województwa. Podopieczni zostali podzieleni na grupy z czego każda grupa miała do wykonania województwo wraz z oznaczeniem największych miejscowości i najbardziej znanych zabytków.

Z radością można było obserwować zaangażowanie, twórczość i staranność dzieci przy wykonywaniu powierzonych im zadań. W luźnej atmosferze, integrując się z grupą dzieci mogły zobaczyć jak kiedyś wyglądały granice Polski.