MIKOŁAJKOWA WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW Z GRĄDÓW

6 grudnia w dniu św. Mikołaja Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odwiedziły przedszkolaki z Grądów.

Tym razem dzieci przybyły do breńskiej instytucji kultury specjalnie na zajęcia plastyczne. Z okazji wyjątkowej daty wizyty podczas ich trwania z papierowych talerzyków wykonywały Mikołajki.

Najmłodsi z Grądów swój pobytu w Brniu zakończyli losowaniem „świątecznych” lizaków i wspólnym pamiątkowym „rodzinnym” zdjęciem.