KOLĘDNICY W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU

W ostatnich dniach 2012 roku Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odwiedzili kolędnicy. Grupa przebierańców zaśpiewała kilka kolęd.