„JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?” W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU

W powiecie dąbrowskim 25 i 27 września 2017 roku w ramach projektu, pn. „Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych”, realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, odbyły się specjalne wykłady. Drugiego dnia miał miejsce w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Ich prowadzącą była od wielu lat związana sektorem pozarządowym poprzez współpracę z m.in.z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” oraz specjalizująca się w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych, a za swoją działalność nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi Grażyna Wiatr.

Uczestnikom spotkań przybliżony został temat zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, działalności Klubów Seniora oraz funkcjonowania wolontariatu w ujęciu prawnym, jak również otrzymali specjalnie przygotowaną broszurę. Sam wykład obejmował następujące bloki tematyczne:

  • Miejsce i rola stowarzyszeń jako organizacji pozarządowych w systemie gospodarki wolnorynkowej i strukturach ekonomii społecznej,
  • „STATUT JAKO WIODĄCY DROGOWSKAZ STOWARZYSZENIA” – powstawanie
  • i funkcjonowanie NGO w warunkach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Elementy obowiązkowe i informacje praktyczne,
  • „POMOC W TWORZENIU I DZIAŁANIU NGO” – prezentacja możliwości skorzystaniaz nieodpłatnych usług (m.in. doradztwo, szkolenia, granty) dostępnych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.