INTEGRACYJNY PIKNIK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU

8 maja 2015 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych zorganizowany w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych – Subregion Tarnowski, 4-9 maja 2015 rok.

Wydarzenie to odbywa się równolegle w powiecie brzeskim, tarnowskim i dąbrowskim.

Piknik w Centrum Polonii rozpoczął się krótkim przemówieniem starosty powiatu dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego, po którym uczestnicy wzięli udział w zabawach muzycznych prowadzonych przez animatora przed budynkiem.