GIMNAZJALIŚCI W DWORKU KONOPKÓW

16 października w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu gościli gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Bolesławiu.

Młodzież podczas wycieczki do dworku Konopków zapoznała się z historią miejsca, zwiedziła wystawy: prac przygotowanych na mający miejsce 28 września Festiwal Form Artystycznych i plastyczną Eweliny Gmyr oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną.

W dalszej części pobytu w Brniu gimnazjaliści wzięli udział w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach plastycznych. W czasie ich trwania wykonywali kartki z motywami odwiedzanego miejsca techniką schaker card.