GALICYJSKIE DROGI KU NIEPODLEGŁOŚCI

28 września w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu miała miejsce małopolska konferencja naukowa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (1918-2018) pt. „Galicyjskie drogi ku NIEPODLEGŁOŚCI”.

Przybyłych gości powitał Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz prof. dr hab. Stanisław Koziara Przewodniczący Komitetu organizacyjnego.

Podczas obrad plenarnych swoje wystąpienia prezentowali:

prof. dr hab. Franciszek Ziejka „Ludowcy w walce o niepodległość”,

prof. dr hab. Mariusz Wołos „Mariana Kukiela droga do niepodległości”,

dr Konrad Meus „Galicja i Galicjanie u progu niepodległej Rzeczypospolitej”,

ks. dr Jan Bartoszek „Wkład ludzi Kościoła w budowę niepodległej Polski”,

dr Andrzej Skowron „Rola chłopów małopolskich w dążeniach niepodległościowych”,

mgr Włodzimierz Piasecki „Walki niepodległościowe na terenie Ziemi Dąbrowskiej i ich bohaterowie”.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się także z działalnością inwestycyjną Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, której stoisko informacyjno – promocyjne dostępne było w siedzibie Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.