FOTOREPORTAŻ Z BALU SYLWESTROWEGO W CENTRUM POLONII W BRNIU

Chyba wszyscy uczestnicy Pierwszego Breńskiego Sylwestrowego Balu Charytatywnego byli zgodni co do tego, że decyzja władz Powiatu Dąbrowskiego o przywróceniu dawnego blasku dworkowi w Brniu była strzałem w dziesiątkę. Goście mogli na własne oczy przekonać się, iż obiekt staje się w błyskawicznym tempie wizytówką Powiśla Dąbrowskiego, a mieszczące się w dworku Centrum Polonii jest w stanie perfekcyjnie zorganizować każdą imprezę.

 Atrakcją Dworskiego Sylwestra w Centrum Polonii w Brniu były występy wokalistów z Pałacu Młodzieży – którymi pod względem wokalnym opiekuje się Małgorzata Boruch. Już przy wejściu gości witali kapitalnym śpiewem Monika Kuta, Daniel Pochroń, Martyna Pasula oraz ich kolega.

Dyrektor Centrum Polonii, Marek Ciesielczyk, w krótkim, lecz treściwym powitaniu gości, podziękował Zarządowi Powiatu, zwłaszcza Staroście Dąbrowskiemu Wiesławowi Krajewskiemu oraz Wicestaroście Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, a także Radzie Powiatu Dąbrowskiego za podjęcie decyzji o utworzeniu Centrum Polonii, a przybyłemu ze Stanów Zjednoczonychna bal przedstawicielowi polonijnej organizacji Stowarzyszenie Demokracja USA, Stefanowi Dembowskiemu – za przekazanie czeku na kwotę 15.000 zł na zakup minibusa dla Centrum Polonii w Brniu.

Na balu był komplet gości. Nawet jeszcze 31 grudnia dzwoniło wiele osób, próbując nabyć bilet. Oczywiście było już niestety za późno. Przepraszamy wszystkich tych, którym w tym roku nie udało dostać się na naszą imprezę. Dodać wypada, że patronat na Pierwszym Breńskim Sylwestrowym Balem Charytatywnym objęli gospodarze województwa małopolskiego – Marszałek Województwa – Marek Nawara oraz Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik.

Największe podziękowania należą się jednak przede wszystkim władzom powiatu dąbrowskiego – w pierwszej kolejności Staroście Dąbrowskiemu – Wiesławowi Krajewskiemu, Wicestaroście Tadeuszowi Kwiatkowskiemu oraz Radzie Powiatu Dąbrowskiego. Bez ich wyobraźni i bez ich determinacji nie moglibyśmy spotkać się na balu sylwestrowym w breńskim dworku. Uczestnicy balu byli zgodni co do tego, że pierwsza duża impreza, organizowana przez Centrum Polonii w tym, wyremontowanym (już w znacznym stopniu) obiekcie, pokazała, że warto było podjąć decyzję o remoncie dworku i utworzeniu tutaj instytucji kultury Powiatu Dąbrowskiego – Centrum Polonii.

Szczególne podziękowania należą się także sponsorom tej imprezy – największemu centrum handlowemu w regionie – Gemini Jasna Park oraz panu Marianowi Szajorowi, prowadzącemu Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Ćwikowie (niedaleko Brnia), który – co warto podkreślić – jest równocześnie radnym powiatowym i zaangażowanym w sprawy lokalne działaczem samorządowym oraz dyrektorowi zespołu szkół w Brniu – panu Jarosławowi Boryczce, który okazał wyjątkowo życzliwą pomoc przy organizacji balu, panu Stanisławowi Koniecznemu z Mielca – za wyśmienite potrawy i świetną obsługę kelnerską, pani Małgorzacie Baruch z Pracowni Wokalnej Pałacu Młodzieży w Tarnowie, wokalistom – Monice, Martynie, Danielowi i ich koledze, oczywiście zespołowi muzycznemu „SPEKTRUM”, który będziemy polecać wszystkim (!), panu Mieczysławowi – konserwatorowi szkolnemu, paniom sprzątającym i oczywiście naszym uroczym śnieżynkom Kasi i Gertrudzie.

Po podliczeniu wszystkich wydatków i wpływów, związanych z naszym balem, przekażemy informację o sumie, jaką będziemy mogli przekazać polskim dzieciom na Ukrainie i Białorusi.

Oczywiście przy tej okazji dziękujemy serdecznie naszemu rodakowi z USA, panu Stefanowi Dembowskiemu za piękny gest – przekazanie na rzecz Centrum Polonii czeku na kwotę 15.000 zł na minibus, który na pewno bardzo będzie nam pomocny w naszej działalności.