FINAŁ KONKURSU „MÓJ POWIAT – MOJA OJCZYZNA”

W czwartek, 26 września rozstrzygnięto konkurs plastyczny w ramach projektu pn. „Mój Powiat – Moja Ojczyzna” – Aktywizacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Podsumowano go piknikiem integracyjnym w Centrum Polonii-Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Wzięło w nim udział blisko 200 uczestników z 8 placówek.

Organizator konkursu, którym było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego przygotowało dla laureatów konkursu nagrody rzeczowe, a dla wszystkich, którzy wzięli udział w pikniku m.in. różnego rodzaju konkursy i zabawy prowadzone przez profesjonalnego wodzireja oraz warsztaty plastyczne, a także poczęstunek.

Nagrody rzeczowe, zestawy upominków oraz dyplomy w imieniu stowarzyszenia laureatom konkursu wręczył Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk.

I miejsce trafiło ex aequo do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie oraz do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie.

II miejsce zdobyły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast III miejsce zdobył Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy.

Wyróżnienia przyznano dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kupieninie oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Sutkowie.

Nagrodzono również Katarzynę Marchewczyk z Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie, która sama wykonała pracę plastyczną. Ponieważ regulamin nie przewidywał możliwości składania indywidualnych prac, organizatorzy postanowili wyróżnić ją dyplomem i zestawem upominków.

Zarząd Województwa już po raz piąty przyznał dofinansowanie dla Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego na realizację zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Źródło: https://powiatdabrowski.pl/strona-glowna.html