FINAŁ KONKURSU EKOLOGICZNEGO „UPCYCLINGOWE DEKORACJE OGRODOWE”

29 września 2021 roku na terenie zespołu dworsko – parkowego w Brniu odbył się finał konkursu ekologicznego, w ramach projektu UPCYCLINGOWE DEKORACJE OGRODOWE współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem konkursu było zachęcenie jak najszerszego grona dzieci oraz uczniów do zaznajomienia się z tematem segregacji śmieci oraz do czynnego zainteresowania się korzyściami ekologicznymi wynikającymi z ponownego wykorzystania odpadów.

Zadaniem dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego było wykonanie oryginalnych dekoracji ogrodowych w wykorzystaniem surowców przetwarzalnych.

Po dokonaniu oceny 35 prac zgłoszonych do konkursu, jury wyłoniło zwycięzców.

W kategorii „przedszkola”:

I miejsce – Przedszkole Publiczne w Luszowicach, (grupa „0”)

II miejsce – Przedszkole Publiczne w Nieczajnie Górnej, (grupa „Mali Odkrywcy”)

III miejsce – Przedszkole Publiczne w Oleśnie, (grupa „Wróbelki Elemelki”)

Przyznano również trzy wyróżnienia:

– Przedszkole Publiczne w Szczucinie, (grupa „Krasnale”)

– Przedszkole Publiczne w Oleśnie, (grupa „Skrzaty”)

– Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym (Oddział Przedszkolny)

W kategorii „klasy I-III”:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, (klasa III c)

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej, (klasa II)

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Zalipiu, (klasa I)

Przyznano również trzy wyróżnienia:

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelazówce, (klasy I-III)

– Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej, (klasa III)

– Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, (klasy 1b i 3a)

Dyplomy oraz zestawy nagród ekologicznych laureatom konkursu wręczył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który podziękował dzieciom oraz ich opiekunom za tak liczny udział w tym przedsięwzięciu. Oprócz nagród indywidualnych, laureaci konkursu otrzymali serca na nakrętki, natomiast zdobywcy II i III miejsca pojemniki do segregacji śmieci.

Dla wszystkich uczestników finału konkursu przygotowano poczęstunek. Na zakończenie dzieci wzięły udział w warsztatach ekologicznych, które przybliżyły tematykę segregacji śmieci.

https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/fina%C5%82-konkursu-ekologicznego-upcyclingowe-dekoracje-ogrodowe.html