FINAŁ KONKURSU EKOLOGICZNEGO „UPCYCLING CZYLI MODA OD NOWA”

29 września 2020 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się finał konkursu ekologicznego, pn. „Upcycling czyli moda od nowa” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem konkursu było zachęcenie jak najszerszego grona uczniów do zaznajomienia się z tematem segregacji śmieci oraz do czynnego zainteresowania się korzyściami ekologicznymi wynikającymi z właściwej ich segregacji.

Zadaniem uczniów klas I-IV oraz V-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego było zaprojektowanie i wykonanie unikatowych ubrań z wykorzystaniem upcyclingowych materiałów.

Do konkursu wpłynęły 32 prace wykonane na bardzo wysokim poziomie.

Po dokonaniu oceny prac, jury wyłoniło zwycięzców konkursu.

W kategorii klasy I-IV

I miejsce – Publiczna Szkoła w Radgoszczy, klasy I b
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, klasa II c
III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupcu, klasa III – III miejsce

Przyznano również trzy wyróżnienia:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Radgoszczy, klasa II b
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupcu, klasa I
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupcu, klasa II

W kategorii klasy V-VIII

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym, klasa VII
II miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupcu, klasa VI
III I miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupcu, klasa V

Przyznano również trzy wyróżnienia:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Radgoszczy, klasa VI a
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, klasa V a
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelazówce, klasa VII

W finale konkursu udział wziął Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, który wręczył zwycięzcom dyplomy oraz zestawy nagród ekologicznych, a także podziękował uczestnikom za wykonanie pięknych prac. Pogratulował również uczniom za świadome działania na rzecz ochrony środowiska. Serdeczne podziękowania skierował również do opiekunów, za zachęcenie dzieci do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Następnie zwycięskie klasy wzięły udział w warsztatach ekologiczne, które przybliżyły tematykę segregacji śmieci.

Źródło: https://powiatdabrowski.pl/strona-glowna.html