FINAŁ GALI PLEBISCYTU „ZŁOTY DĄB POWIATU DĄBROWSKIEGO” W BRNIU

29 października Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu był gospodarzem pierwszej Finałowej Gali Plebiscytu „Złoty Dąb Powiatu Dąbrowskiego” wraz z towarzyszącym mu Balem Seniora.

Mowa o konkursie na najlepiej działające w powiecie stowarzyszenie i organizację pozarządową, w którym udział mógł wziąć każdy. Wystarczyło oddać głos za pomocą Internetu na jednego z kandydatów do nagrody. Łącznie było ich 1.501.

Zwycięzcą została grupa „Sami Swoi” z Olesna, której członkiem może zostać każdy mieszkaniec powiatu dąbrowskiego spełniający jeden podstawowy warunek: musi mieć ukończone 50 rok życia.

Uroczyste spotkanie otworzyli wspólnie: dyrektor breńskiej instytucji Kultury Grzegorz Olearczyk oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego Mariola Smolorz, która przedstawiła projekt „Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych” realizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Następnie odbyła się projekcja filmu pt. „Złoty Dąb Powiśla Dąbrowskiego” przedstawiający organizacje i stowarzyszenia działające w powiecie.

W dalszej części spotkania głos zabrał starosta dąbrowski będący zarazem przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski.

To właśnie on ogłosił wyniki plebiscytu dziękując wszystkim, którzy uczestniczyli w jego realizacji. Wyraził radość z faktu, że wszystko się udało dodając, że wynik świadczy o tym, że warto się starać o pozyskiwanie środków na promowanie lokalnych organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Jak podkreślił „Złoty Dąb Powiśla Dąbrowskiego” ma im dodać motywacji do jeszcze lepszego funkcjonowania. Zaznaczył również, że to wydarzenie jest dla regionu ważną chwilą, a sam plebiscyt doskonałą promocją grup. Powiedział, że bardzo cieszy go fakt, że osoby z pokolenia 50+ mają coraz to większą ofertę do spędzania wolnego czasu, aktywizacji, rozwijania pasji i dużej gamy wydarzeń kulturalnych. Słowa wdzięczności skierował, także w stronę głosujących.

Zanim Tadeusz Kwiatkowski wraz z wójtem Olesna Witoldem Morawcem wręczyli statuetkę laureatowi zaznaczył, że regulamin konkursu przewidywał ją tylko dla zdobywcy pierwszego miejsca, jednak jego zdaniem pierwszą lokatę powinny zająć wszyscy startujący, bowiem wykonują naprawdę ciężką pracę na rzecz swojej małej Ojczyzny. Pogratulował wszystkim życząc dalszych sukcesów oraz podziękował autorowi i wykonawcy statuetki, którym jest plastyk Dąbrowskiego Domu Kultury Stanisław Stroński.

Zdobywcy pierwszej lokaty „Sami Swoi” z liczbą 865 głosów pokonali Uniwersytet Trzeciego Wieku z Dąbrowy Tarnowskiej i Koło Gospodyń Wiejskich z Mędrzechowa (odpowiednio z głosami 63 i 273).

W dalszej części spotkania odbył się koncert tarnowskiego muzyka, a zarazem nauczyciela muzyki Piotra Kity. Znany w swoim mieście artysta był też uczestnikiem programów „Must Be The Music – Tylko Muzyka” występując w ścisłym finale i „Drogi do gwiazd” zwyciężając w jednym z odcinków.

Podczas gali nie zabrakło również degustacji regionalnych i tradycyjnych potraw, wspólnej, wesołej zabawy. Wszystkiemu towarzyszyła specjalnie przygotowana wystawę ukazująca działalność stowarzyszeń biorących udział w plebiscycie.

W uroczystości przyznania Złotego Dębu Powiśla Dąbrowskiego byli m.in.:starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, wicestarosta Marek Kopia, przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, burmistrzowie: Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski i Szczucina – Andrzej Gorzkowicz, wójtowie gmin powiatu: Bolesławia – Kazimierz Olearczyk, Mędrzechowa – Krzysztof Korzec, Olesna – Witold Morawiec,naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Mariola Smolorz kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Morawiec oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich z powiatu i lokalni przedsiębiorcy.