ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 2019

Dnia 5 kwietnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Eliminacje zostały przeprowadzone w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać specjalnie przygotowany dla nich pisemny test.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, ponadto laureaci trzech pierwszych miejsc zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, które zostały ufundowane przez Komendanta Głównego PSP oraz Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie konkursu.

Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach eliminacji powiatowych jest następująca:

kategoria szkoła podstawowa:

  • 1 miejsce Aleksandra Rzemińska (Szkoła Podstawowa w Oleśnie)
  • 2 miejsce Zuzanna Marszalik (Szkoła Podstawowa w Oleśnie)
  • 3 miejsce Bartosz Szymański (Szkoła Podstawowa w Luszowicach)

kategoria klasa VII-VIII szkoły podstawowej i gimnazja:

  • 1 miejsce Bartosz Brzychczy (Szkoła Podstawowa w Oleśnie)
  • 2 miejsce Joanna Lekarczyk (Szkoła Podstawowa w Oleśnie)
  • 3 miejsce Paulina Dykas (Szkoła Podstawowa w Radgoszczy)
  • 1 miejsce Wiktoria Brzychczy – (V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie)
  • 2 miejsce Tomasz Orszulak (Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie)
  • 3 miejsce Eryk Szlosek (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej)