Dzień Bibliotekarza w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu

7 maja w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się spotkanie bibliotekarzy i emerytowanych pracowników bibliotek i władz samorządowych.

Spotkanie było okazją do rozmów o kondycji bibliotek, ich działalności i problemach oraz sukcesach funkcjonowania. Podsumowania stanu czytelnictwa na terenie Powiatu Dąbrowskiego dokonała Pani Ewa Drzazga – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej. Obecni przedstawiciele władz samorządowych złożyli życzenia. Uczestnicy obejrzeli, również prace plastyczne nadesłane na drugi etap konkursu „Bądź Wielkim”.