DELEGACJA WĘGIERSKA W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU

22 marca 2013 roku w Dworze Konopków w Brniu podpisana została umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Dąbrowa Tarnowska, a XVIII Dzielnicą Budapesztu. Węgierski samorząd reprezentował Burmistrz Attila Ughy, a stronę polską Burmistrz Stanisław Początek.