DĄBROWSCY SENIORZY NA HISTORYCZNYCH ŚCIEŻKACH POWIŚLA DĄBROWSKIEGO

We wtorek 17 września w ramach projektu „Dąbrowski Senior Aktywny w Małopolsce” 30 osobowa grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła spacer z Kijkami Nordic Walking do tzw. „Okopów Szwedzkich” znajdujących w pobliżu Dworu Konopków w Brniu.

Wydarzenie to było okazją do wielu rozmów jak i poszerzenia wiedzy seniorów o regionie. Swoją wędrówkę Seniorzy zakończyli w Centrum Polonii w Brniu, gdzie czekał na nich poczęstunek.

Prezes UTW Pani Krystyna Guzik przybliżyła zebranym charakter i zakres działań podejmowanych przez dąbrowskich seniorów i podziękowała Pani Dyrektor Centrum Polonii Małgorzacie Bułat za możliwość zorganizowana spotkania w obiekcie, która odwzajemniła w stronę zgromadzonych gości podziękowania za dotychczasową współpracę, deklarując otwartość na kolejne wspólne przedsięwzięcia. Głos zabrała również Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Podborzu Pani Kinga Walczak i opowiedziała o inicjatywach podejmowanych przez KGW na rzecz mieszkańców.

Projekt „Dąbrowski Senior Aktywny w Małopolsce” realizowany jest przy finansowym wsparciu województwa małopolskiego.