CENTRUM POLONII W BRNIU ODWIEDZAJĄ WETERANI Z USA

Centrum Polonii w Brniu jeszcze na dobre nie zaczęło formalnie funkcjonować, a już zdążyło nawiązać pierwsze kontakty z Polonusami. Dzięki staraniom powołanego kilka dni temu na stanowisko dyrektora Centrum Powiśle Dąbrowskie odwiedzili działacze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA i zadeklarowali współpracę z tą instytucją Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na zaproszenie Dyrektora Centrum Polonii w Brniu, dr. Marka Ciesielczyka Powiśle Dąbrowskie w niedzielę odwiedziła delegacja Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej (SWAP) w USA – Zygmunt Biernat – zastępca Komendanta SWAP okręgu w Chicago oraz Jerzy Darski – członek Zarządu Głównego SWAP i Dyrektor Fundacji SWAP w USA.

Działacze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA zadeklarowali współpracę z Centrum Polonii w Brniu (ok. 4 km od Dąbrowy Tarnowskiej), które powstało głównie dzięki staraniom starosty dąbrowskiego, Wiesława Krajewskiego. Goście z USA zaproponowali na przykład przekazanie do dworku w Brniu, który jest siedzibą Centrum Polonii, obrazów, sztandarów, książek, które od wielu lat są w posiadaniu Stowarzyszenia Weteranów Polskich w Chicago, a także wmurowanie tablicy upamiętniającej wysiłek zbrojny halerczyków. Zaoferowali także swą pomoc w nawiązywaniu kontaktów z podobnymi środowiskami kombatanckimi w USA oraz współpracę z Centrum Polonii w Brniu w organizowaniu różnych imprez, poświęconych tej części emigracji polskiej, która aktywnie walczyła o wolność naszego kraju.

Warto zauważyć, iż Zygmunt Biernat, który mimo swych 90 lat mógłby zaskoczyć formą młodszych od siebie o kilkadziesiąt wiosen, przedarł się na początku II. wojny światowej poprzez Bałkany do Palestyny i tam wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, która później brała udział w bitwie o To

bruk. Później został przerzucony do Wielkiej Brytanii, gdzie służył RAF-ie. Po zakończeniu wojny wyemigrował do USA, gdzie od lat działa w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej.

Amerykańscy goście Centrum Polonii najpierw wzięli udział w święcie powiatu dąbrowskiego – dożynkach powiatowych w Ujściu Jezuickim, w gminie Gręboszów, gdzie między innymi przeprowadzili rozmowy ze starostą dąbrowskim, Wiesławem Krajeńskim, a następnie odwiedzili kompleks dworsko-parkowy w Brniu, w którym mieści się siedziba Centrum.
Działacze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA byli pod wrażeniem pięknego parku, gdzie znaleźć można dęby, pamiętające czasy Jagiellonów oraz możliwości działania, które stwarza dworek w Brniu jako siedziba Centrum Polonii.