CENTRUM POLONII – OŚRODEK KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU NA UROCZYSTOŚCIACH 11 LISTOPADA

Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu uczestniczyło w obchodach 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości z okazji Święta Narodowego zostały tradycyjnie zorganizowane przez samorządy: powiatowy i gminny przy współudziale parafii rzymsko-katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej.