„BREŃSKI PARK MALOWANY SŁOŃCEM”…

Dnia 9 września w ramach XV edycji programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2023, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie odbył się Plener malarski dla dzieci i młodzieży pn. „Breński park malowany słońcem”. Uczestników przywitała Małgorzata Bułat – Dyrektor Ośrodka, opowiedziała o projekcie i przekazała głos Pani Magdalenie Latawskiej– Honkisz, która była instruktorem pleneru. Ukończyła ona
z wyróżnieniem Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. W 2000 r. uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Filia w Cieszynie. W 2002 r. ukończyła Studium Podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim Wydział Pedagogiczny- Instytut Sztuk
Pięknych. W 2006 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2001 r. pracuje w Szkole Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 6 w Tarnowie. Uczestniczy w licznych szkoleniach, warsztatach organizowanych dla nauczycieli plastyków. Specjalizuje się w wielu technikach plastycznych; tkanina artystyczna, batik, malarstwo, kolaż, papieroplastyka. Bierze udział
w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych: Otwarta przestrzeń, bezpośredni kontakt z naturą, obserwacja zjawisk przyrody, to czynniki
które miały zainspirować młode pokolenie do tworzenia swojego „dzieła”. Uczestnicy pleneru otrzymali gotowe zestawy malarskie, które wykorzystali według własnych pomysłów. W plenerze młodzi artyści mieli znaleźć odpowiedni motyw do swojego obrazu, przenieść go oczami wyobraźni na płótno w odpowiedniej kolorystyce i tym sposobem powstały niepowtarzalne obrazy wykonane techniką akrylową. Wszystkie powstałe prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Koncertu Patriotycznego połączonego z prelekcją o Janinie Halibskiej, w dniu 7 października na który
już dziś wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy młodym artystom za udział w plenerze, a Pani Magdalenie za trud ich
przeprowadzenia.

Materiały zamieszczane na stronie dostępne są na wolnej licencji Creative Commons.

Nazwa licencji: Uznanie autorstwa 4.0