„BREŃSKI PARK MALOWANY SŁOŃCEM”…

Dnia 9 września w ramach XV edycji programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2023, odbył się
Plener malarski dla dzieci i młodzieży pn. „Breński park malowany słońcem”. Uczestników
przywitała Małgorzata Bułat – Dyrektor Ośrodka, opowiedziała o projekcie i przekazała głos
Pani Magdalenie Latawskiej– Honkisz, która była instruktorem pleneru. Ukończyła ona
z wyróżnieniem Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. W 2000 r. uzyskała tytuł magistra
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Filia w Cieszynie. W 2002 r. ukończyła Studium
Podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim Wydział Pedagogiczny- Instytut Sztuk
Pięknych. W 2006 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2001 r. pracuje w Szkole
Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 6 w Tarnowie. Uczestniczy w licznych szkoleniach,
warsztatach organizowanych dla nauczycieli plastyków. Specjalizuje się w wielu technikach
plastycznych; tkanina artystyczna, batik, malarstwo, kolaż, papieroplastyka. Bierze udział
w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych:
Otwarta przestrzeń, bezpośredni kontakt z naturą, obserwacja zjawisk przyrody, to czynniki
które miały zainspirować młode pokolenie do tworzenia swojego „dzieła”. Uczestnicy pleneru
otrzymali gotowe zestawy malarskie, które wykorzystali według własnych pomysłów.
W plenerze młodzi artyści mieli znaleźć odpowiedni motyw do swojego obrazu, przenieść go
oczami wyobraźni na płótno w odpowiedniej kolorystyce i tym sposobem powstały
niepowtarzalne obrazy wykonane techniką akrylową.
Wszystkie powstałe prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Koncertu
Patriotycznego połączonego z prelekcją o Janinie Halibskiej, w dniu 7 października na który
już dziś wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy młodym artystom za udział w plenerze, a Pani Magdalenie za trud ich
przeprowadzenia.