„BREŃ I OKOLICE”

W dniu 8 sierpnia Centrum Polonii Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu w ramach partnerstwa z Fundacją Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Tarnowie miał zaszczyt i przyjemność gościć uczestników wycieczki pn. „Breń i okolice” organizowanej w ramach zadania „Miejsca – smaki – ludzie. Podczas wizyty uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać prelekcji lokalnych producentów żywności, którzy opowiedzieli o swoich produktach i ich walorach smakowych, a także mogli skosztować wszystkich przygotowanych specjałów. Kolejnym punktem było zwiedzanie dworku, gdzie uczestników projektu przywitała Pani Małgorzata Bułat Dyrektor Ośrodka, która opowiedziała pokrótce o wystawie prac poplenerowych oraz o kilku ciekawostkach związanych z zabytkowym dworkiem, a Pan Krzysztof Bryk Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego wspomniał o planowanych inwestycjach w zespole dworsko – parkowym. Następnie została im przedstawiona prezentacja multimedialna, która przybliżyła szczegółowo historie rodu Konopków oraz ich posiadłości, po czym goście udali się do Stanicy Turystycznej, gdzie zostały przeprowadzone dla nich warsztaty kulinarne. Uczestnicy projektu zwiedzili również park z zabytkową kapliczką, labiryntami i kanałami wodnymi.

Koordynatorem spotkania była Pani Katarzyna Pasula i na jej ręce składamy serdeczne podziękowania, za wyróżnienie naszego miejsca. To cudownie spędzony czas i mamy nadzieję, że dzisiejsza wizyta zaowocuje bliższą współpracą w przyszłości, oraz że informacja walorach naszego Ośrodka trafi do szerszego grona odbiorów.