ANDZRZEJKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dnia 23 listopada w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, odbyła się zabawa andrzejowa dla Uczestników Projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Na tę okoliczność przygotowano odpowiednią dekorację sali, pouczające zabawy i wróżby optymistyczne na przyszłość. Całość spotkania była przeplatana wspólnymi tańcami i karaoke, a energii dodawał pyszny poczęstunek i słodkie niespodzianki.

Zabawa andrzejkowa była bardzo udana, a jej Uczestnicy nie tylko poznali swoją „przyszłość i przeznaczenie”, ale również dobrze się bawili, o czym świadczyły uśmiechy na ich buziach.