ANDRZEJKI W BRNIU

21 listopada w dawnym dworze Konopków w Brniu odbyły się Andrzejki dla uczniów szkół ponadgminazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Dla uczestników poza zabawą taneczną zorganizowano tradycyjne wróżby. Rolę DJ-a pełnił uczeń szkoły Krzysztof Gadziała.

Organizatorami zabawy andrzejkowej byli Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu wraz z Zespołem Szkół Ponadgmnazjalnych w Brniu.