Od 15 maja 2023 r. można głosować na zadania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego mogą oddać głos tylko na jedno spośród 36 zadań o zasięgu regionalnym oraz jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie zgłoszonych w subregionie tarnowskim.

Zachęcamy mieszkańców powiatu dąbrowskiego do oddania głosu na zadanie pn. „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta” (kod zadania TAR 1), które zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka.

Projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta” zakłada organizację w sierpniu 2024 roku wspaniałego koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” należącego do największych na świecie zespołów artystycznych. Koncert Kalejdoskop Barw Polski trwający z reguły około 2,5 godziny, to wybór pieśni i tańców pochodzących z różnych zakątków Polski. Prezentują one folklor wsi i miasteczek, ale często są to tańce narodowe, które „Mazowsze” także ma w swoim repertuarze.

O tym czy wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zdecydują Państwa głosy. Zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu i do oddania głosu na projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”.

Głosować będzie można internetowo https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie

lub na specjalnych kartach do głosowania, które dostępne będą od 15 maja w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej na dzienniku podawczym. Już dziś dziękujemy za każdy oddany głos.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Powiatu Dąbrowskiego: http://powiatdabrowski.pl

oraz na Facebook’u Powiatu Dąbrowskiego.