„12 KART Z HISTORII BRNIA I POWIŚLA DĄBROWSKIEGO NA TLE WYDARZEŃ I PROCESÓW HISTORYCZNYCH”. KARTA I: POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 – 1864.

22 stycznia br. w 151. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, konferencją historyczną rozpoczęto w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu realizację autorskiego projektu: „12 kart z historii Brnia i Powiśla Dąbrowskiego na tle wydarzeń i procesów historycznych”.

Referaty na pierwszą konferencję przygotowali:

mgr Włodzimierz Piasecki: Wybuch i przebieg Powstania Styczniowego i władze powstańcze w Galicji Zachodniej. Wybrane sylwetki powstańców styczniowych z powiatu dąbrowskiego.

dr Marek Jachym: Szczucin w Powstaniu Styczniowym

dr Andrzej Skowron: Wyprawa Dunajewskiego i inne przeprawy powstańcze przez Wisłę w Powiecie Dąbrowskim

Projekt „12 Kart z historii Brnia i Powiśla Dąbrowskiego na tle wydarzeń i procesów historycznych” ma upowszechniać historię dziejów ojczystych poprzez powiązanie wydarzeń z konkretnymi postaciami i miejscami w Powiecie dąbrowskim. Projekt przewiduje różnorodne formy działania: spotkania i konferencje historyczne, konkursy literackie, plastyczne i fotograficzne, warsztaty i prezentacje multimedialne. Efektem końcowym projektu będzie 12 drukowanych kart do kolekcjonowania, na których znajdować się będą materiały pokonferencyjne oraz materiały archiwalne i wytworzone w trakcie kolejnych spotkań, konkursów i warsztatów związane z omawianymi tematami (Kartami).