OSTATNIE ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCEJ

Dnia 30 maja w ramach projektu „Aktywny Senior XXI wieku” dofinansowanego przez Fundację BGK im. J.K Steczkowskiego w Konkursie Generacja 6.0 IV edycja w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyły się ostatnie zajęcia z gimnastyki ogólnousprawniającej.

Gimnastyka jest doskonałą metodą ćwiczeń dla osób w starszym wieku i o różnej sprawności fizycznej. Celem ćwiczeń było wzmocnienie wszystkich grup mięśniowych, poprawy ruchomości w stawach obwodowych, zwiększenie stabilności kręgosłupa, poprawa koordynacji i równowagi.

Dziękujemy seniorom za chętny udział w proponowanej aktywności ruchowej, i zapraszamy na zajęcia z Nordic walking „Energetyczne spacery” 2 czerwca o godz. 14.00.