ZA NAMI UDANE WARSZTATY Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W dniach 10 – 12 września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży mających na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Krakowie, którego członkiem jest Województwo Małopolskie, Powiat Dąbrowski oraz Powiat Proszowicki.

W warsztatach uczestniczyli członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zrzeszonych przy ochotniczych strażach pożarnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Młodzi ludzie poznali tajniki służby pożarniczej, elementy pierwszej pomocy oraz procedury wpływające na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki temu są w pełni przygotowywani do wstąpienia w szeregi straży pożarniczej.

W wydarzeniu oprócz włodarzy Powiatu Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka i Wicestarosty Krzysztofa Bryka, udział wzięli Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia pn. Instytut Obszarów Wiejskich w Krakowie Anna Glixelli, Dyrektor Stowarzyszenia pn. Instytut Obszarów Wiejskich w Krakowie Gabriela Puszko, przedstawiciele powiatu proszowickiego Agnieszka Sokół i Piotr Janczyk, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. małopolskiego Łukasz Łach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Bator, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Romański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszard Pikul, Radny Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Giza, Radny Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Jarosław Bartoń, przedstawiciele samorządu terytorialnego z terenu powiatu dąbrowskiego, prezesi Zarządów Gminnych OSP i druhowie jednostek OSP z terenu powiatu oraz zainteresowane osoby.

Projekt finansowany był ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/za-nami-udane-warsztaty-z-ochrony-przeciwpo%C5%BCarowej-i-zwi%C4%99kszenia-bezpiecze%C5%84stwa-w-ruchu-drogowym.html