Z WIZYTĄ W WIERZCHOSŁAWICACH

Dnia 20 lipca 2018 r. w ramach realizowanych przez Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu „Wakacji z historią” odbył się pierwszy z trzech specjalnie przygotowanych wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy wycieczki udali się do Wierzchosławic, w których zwiedzili muzeum poświęcone polskiemu trzykrotnemu premierowi Wincentemu Witosowi. Podczas swojego pobytu w miejscu urodzin tego ważnego Polaka poznali jego biografię, zwiedzili gospodarstwo, gabinet oraz zobaczyli przyznane mu ordery i odznaczenia. Wysłuchali także informacji o roli, jaką polityk odegrał w Państwie. Dzieci dowiedziały się również jak w czasach Wincentego Witosa wyglądało szkolnictwo na terenach wiejskich.

Dzieci i młodzież wzięli udział w zajęciach plastycznych, podczas których uczyły się dawnej kaligrafii. Po powrocie do Brnia czekał na nich ciepły poczęstunek.

„Wakacje z historią” są częścią realizowanego przez instytucję projektu „Ścieżki Niepodległości”. Projekt jest dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego
w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa. Już teraz zapraszamy wszystkie dzieci
i młodzież do udziału w kolejnych zajęciach i bezpłatnych wyjazdach edukacyjnych, które odbędą się: 8 sierpnia – do Muzeum Okręgowego w Tarnowie „Galeria Panorama”
23 sierpnia – do Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Więcej informacji w Centrum Polonii.
tel. 14642 31 35