WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO O TEMATYCE ZWIĄZANEJ ZE ŚWIĘTEM ZMARŁYCH

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłanie dużej ilości prac.

Wpłynęło do nas łącznie ponad 100 zdjęć, z pośród których jury wybrało najlepsze prace w dwóch ogłoszonych kategoriach.