WYKŁAD PROF. MARKA ŁOSA

W dniu 26 listopada w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, pochodzący z Olesna prof. dr hab Pan Marek Łos spotkał się z uczniami ZSP w Brniu i zaprezentował wykład na temat powstawania komórek rakowych i współczesnych metod jego zwalczania.

Sylwetkę Profesora przedstawił Jarosław Boryczka dyrektor ZSP w Brniu. W spotkaniu uczestniczył również m. in. Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.

Profesor Marek Łos, pochodzi z Olesna. Szkołę podstawową ukończył w Oleśnie, jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej.

W latach 1984-1991 studiował Medycynę na UJ w Krakowie z rocznym stażem w oxfordzkim szpitalu „Stoke Mandewille”. Zainteresowania onkologią wzbudziła w nim praca z pacjentami cierpiącymi na nowotwory, podczas jednej z pierwszych praktyk medycznych.

W 1995 r. uzyskał doktorat z immunologii na uniwersytecie w Heidelbergu, a w 2002 r. uzyskał habilitację z medycyny eksperymentalnej na Uniwersytecie w Munster (Niemcy).

W latach 2003-2008 profesor do badań nad rakiem w Winnipeg w Kanadzie, w latach 2008-2010 dyrektor firmy Bioapplications Enterprises w Kanadzie

Od 2010 r. profesor medycyny regeneratywnej w Linkoping w Szwecji, Sekretarz naukowy Centrum Medycyny Regeneratywnej w Lionkoping, od 2012 r. „visiting profesor” na Uniwersytecie Pomorskim w Szczecinie, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a od 2012 r. wydawca czasopisma naukowego „European Journal of Pharmakology”.

Osiągnięcia naukowe prof. Marka Łosa:

2 książki na temat eksperymentalnych metod leczenia nowotworów, 6 rozdziałów w publikacjach zbiorowych, ponad 120 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, cytowany ponad 8000 razy, 7 patentów, głównie z zakresu eksperymentalnych metod zwalczania raka.

Obecnie profesor Marek Łos pracuje zarówno nad nowymi metodami przeciwrakowymi jak i nad regeneracją uszkodzonych tkanek, stosując reprogramowanie komórek.