WIZYTA UCZNIÓW Z ZSP W BRNIU W DWORKU KONOPKÓW

Dnia 19.09.2018 r. Centrum Polonii gościło uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Uczestniczyli oni w lekcji bibliotecznej w Powiatowej Bibliotece z siedzibą w Brniu oraz zwiedzaniu zabytkowego dworku poznając jego historię. Spotkaniu towarzyszyły pytania i dociekliwość uczniów oraz świetna atmosfera.