WIECZÓR POEZJI DAMIANA KOZACZKI

20 kwietnia 2016 r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się wieczór autorski Damiana Kozaczki pt. „Zostać sobą”. Prezentowane przez autora wiersze, pochodzą z ostatnich lat. W najbliższej przyszłości planuje wydać tomik swojej poezji.

Utwory zaprezentowanie w Brniu spotkały się z ciepłym przyjęciem słuchaczy.