W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJIW W BRNIU ZAKOŃCZYŁA SIĘ WYSTAWA O ŚW. MAKSYMILIANIE MARII KOLBE

W Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zakończyła się wystawa pt. „ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE I JEGO DZIEŁA”.

Przygotowana z okazji 75. rocznicy męczeńskiej śmierci Ojca Maksymiliana, 45. jego beatyfikacji oraz 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej ukazuje postać kapłana, zakonnika i symbolu ofiar nazizmu, który dobrowolnie oddał życie w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, aby uratować życie innego człowieka – Franciszka Gajowniczka. Wystawie towarzyszył film pt. „Święty Maksymilian”

Wystawę zobaczyło łącznie ponad 600 osób z m.in. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, uczniowie Gimnazjum z Olesna podopieczni: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie, Domu Radosnej Starości w Kupieninie, słuchacze Uniwersytetu Otwartego III Wieku z Zabrzaoraz wiele indywidualnych osób.