VII ŚWIĘTO POWIŚLA DĄBROWSKIEGO

Tegoroczne Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze odbyło się w Szczucinie 30 sierpnia.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. polowa – dziękczynna za tegoroczne plony oraz w intencji rolników i wszystkich mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego. Po nabożeństwie Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski i Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz przywitali gości, a starostowie dożynek Czesława Łuszcz oraz Roman Korczak przekazali gospodarzom – Staroście Dąbrowskiemu i Burmistrzowi Szczucina tradycyjne bochenki chleba.

Wzorem lat ubiegłych podczas Święta Powiśla oceniane były wieńce dożynkowe w dwu osobnych kategoriach wieniec tradycyjny i współczesny, ponadto oceniano ośpiewanie wieńca oraz stoiska prezentujących się firm i instytucji. Oprócz firm i instytucji z Powiatu i Małopolski, swoje stoisko zaprezentowali również zagraniczni goście z Bałty na Ukrainie.

Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu również wystawił swoje promocyjne stoisko, które było bardzo licznie odwiedzane. W ciągu niespełna trzech godzin rozszedł się cały dostępny nakład pierwszego numeru Głosu Powiśla Dąbrowskiego (350 egzemplarzy), a dzieciom rozdano wszystkie baloniki.