V MIĘDZYPOWIATOWA KONFERENCJA DLA BIBLIOTEKARZY W BRNIU

7 października 2016 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się V Międzypowiatowa Konferencja dla Bibliotekarzy. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom nowych książek i kanałów jej dystrybucji oraz sposobom promocji czytelnictwa.

Na konferencji w breńskim dworku zgromadzili się m.in. Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, dyrektorzy bibliotek i bibliotekarze z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego oraz sympatycy czytelnictwa.

Gościem spotkania była redaktor naczelna Portalu „Lustro Biblioteki” Barbara Maria Morawiec.Na program konferencji złożyły się jej dwie prezentacje: „Piksele – głos druku kontra atrament” oraz „100 + kapitalnych sposobów na promocję czytelnictwa”. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładui aktywnie włączyli się do dyskusji.

Była to już piąta edycja spotkań bibliotekarzy powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego, mających na celu nawiązywanie wzajemnej współpracy i wymianę doświadczeń.

Konferencja została zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Brniu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie.