UCZNIOWIE Z DĄBROWY TARNOWSKIEJ W BRNIU

Kolejni goście odwiedzili Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Tym razem byli to 24 października uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dzieci swą wizytę w Brniu rozpoczęły od zwiedzenia dworku, prezentowanych przez instytucje wystaw i Publicznej Biblioteki Powiatowej. Następnie udały się do parku podziwiając go w jesiennej odsłonie.

Pobyt w zespole dworsko-parkowym zakończyły specjalnie przygotowanymi dla nich zajęciami plastycznymi podczas, których wykonywały kartki metodą shaker cards.