TRZY POKOLENIA POKATYŃSKIE – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

28 czerwca 2010 r. w Centrum Polonii w Brniu odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Trzy pokolenia pokatyńskie”. Wzięło w niej udział m.in. ok. 100 młodych Polaków z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Litwy. Prelegenci zaś pochodzili z Polski, Niemiec i Rosji.

Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego oraz Centrum Polonii w Brniu. Konferencja współfinansowana była przez Senat RP (zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zdań opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.).

Patronat honorowy nad konferencją objęli: śp. Prezydent Ryszard Kaczorowski, Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski, Ambasador Republiki Litewskiej w RP Egidijus Meilunas, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara oraz Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, zaś patronat medialny – Telewizja Polska – TVP Polonia oraz Radio RDN Małopolska.

Marek Sorgowicki z Departamentu Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych odczytał list ministra Sikorskiego do uczestników i organizatorów konferencji. Następnie Mateusz Szpytma – Główny Specjalista z Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa – zaprezentował referat pt: „Katyń – od kłamstwa do przemilczenia”. Dr Aleksandra Arkusz z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła zaś wykład „Zbrodnia katyńska: geneza, przebieg, walka o pamięć”.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Niemiec, ksiądz dr Manfred Deselaers z „Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu”. Jego prelekcja nosiła tytuł: „Mord w Katyniu z niemieckiej perspektywy”. Stronę rosyjską reprezentowała na konferencji Olga Sołowiowa – Przewodnicząca Klubu Miłośników Kultury Polskiej w Kaliningradzie, mówiąc na temat stosunku narodu rosyjskiego do Katynia.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się dyskusja uczestników konferencji zza naszej wschodniej granicy. Następnie zaprezentowana została działalność i problemy Polaków mieszkających na Ukrainie, Litwie, Białorusi i Rosji.

Dyrektor Centrum Polonii, dr Marek Ciesielczyk, pomysłodawca, autor projektu skierowanego do Senatu oraz główny organizator konferencji wręczył autorom najlepszych prac na temat Katynia nagrody, a następnie przedstawił gościom polskim, mieszkającym poza granicami naszego kraju, dotychczasową działalność Centrum Polonii.

Po kolacji miało miejsce spotkanie integracyjne uczestników konferencji. Następnego dnia zwiedzili oni Zalipie oraz Tarnów. Poniżej prezentujemy zdjęcia z imprezy. Już niedługo w internecie pojawi się relacja filmowa z konferencji. O imprezie pisała m.in. „Gazeta Krakowska”, mówiło Radio RDN Malopolska. Relacje filmowe z konferencji ukazały się m.in. w „Kronice krakowskiej” w Telewizji Kraków.