TEKA DĄBROWSKIEGO POWIŚLA” – WYSTAWA FOTOGRAFICZNA AKWAREL ANDRZEJA B. KRUPIŃSKIEGO

Wystawa fotograficzna akwarel, pochodząca z „Teki Dąbrowskiego Powiśla” autorstwa Andrzeja B. Krupińskiego jest prezentowana w Centrum Polonii w Brniu – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji. Można ją zobaczyć codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 ( budynek – Stajnia Cygowa ) oraz on-line w dziale „Galeria”.

Wystawa zawiera 30 fotografii, które ukazują najciekawsze zabytki Powiatu Dąbrowskiego.

„Najbardziej znaczącymi elementami historycznego krajobrazu kulturowego ziemi dąbrowskiej są stosunkowo nieliczne zachowane do dziś zabytki dawnej architektury i budownictwa. Pomimo, iż kilka z tutejszych wsi posiada metrykę archeologiczną sięgającą epoki kamiennej i kultury łużyckiej, a niektóre wymieniane były już w dokumentach pisanych z XIII, a nawet XII wieku to najstarsze ze znajdujących się w nich zabytków pochodzą dopiero z początków XVII, a najmłodsze z początków wieku XX. Jest tu więc osiem barokowych i neobarokowych kościołów, w tym trzy drewniane, nawiązujące formą do późnogotyckiej tradycji drewnianego budownictwa Małopolski, synagoga żydowska w Dąbrowie Tarnowskiej, będąca jedną z największych tego rodzaju budowli w Małopolsce, osiem dworów ziemiańskich, kilkanaście przykładów dawnego budownictwa miejskiego (głównie w Dąbrowie Tarnowskiej), zachowana w Oleśnie dawna karczma, kilkadziesiąt drewnianych chałup i budynków gospodarskich z końca XIX i początków XX w., a wśród nich ozdobiony malowanymi kwiatami muzealny dom ludowej malarki Felicji Curyłowej w Zalipiu i kilkadziesiąt przydrożnych kapliczek i kamiennych figur, osiem zabytkowych założeń ogrodowo-parkowych, w tym unikalny w skali województwa małopolskiego, a także cztery inne, również unikalne obiekty: ziemne fortalicjum polowe z połowy XVII w. w Brniu, barokowa brama wjazdowa dawnej rezydencji Lubomirskich i obelisk pamiątkowy poświęcony jednemu z Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dwa budynki kordegardy dawnej rezydencji Hussarzewskich w Szczecinie. Na szczególną uwagę zasługują także znajdujące się w kościołach dzieła dawnych cechowych rzeźbiarzy i snycerzy: m.in. przechowywany w żelichowskim kościele parafialnym późnogotycki poliptyk ołtarzowy z początków XVI w., gotycka herma z relikwiami św. Katarzyny, rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Dąbrowie Tarnowskiej, piętnastowieczna Pieta w Woli Żelichowskiej, znajdujący się w kaplicy grobowej Ligęzów kościoła parafialnego w Bolesławiu manierystyczny ołtarz i dwa ich kamienne nagrobki z początków XVII w., a także klasycystyczny pomnik nagrobny generała Józefa Załuskiego w Gręboszowie.” Źródło: „Teka Dąbrowskiego Powiśla. Zabytki Powiatu Dąbrowskiego w opisach i akwarelach Andrzeja B. Krupińskiego”.

Andrzej B. Krupiński jest doktorem nauk technicznych z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków Politechniki Krakowskiej oraz absolwentem historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w krakowskim oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków, gdzie pracował w latach 1970-75. Przez kolejne 6 lat pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Tarnowie. W późniejszym czasie piastował stanowiska m.in. dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, głównego specjalisty ds. naukowo-konserwatorskich w Kierownictwie Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. W 2010 r. zrealizował dla Powiatu Dąbrowskiego „Tekę Dąbrowskiego Powiśla”, zabytki Powiatu Dąbrowskiego w opisach i akwarelach.