STUDENCI Z UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W BRNIU

W dniu 4 czerwca Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu gościło studentów z Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa. Głównym powodem ich wizyty była chęć zobaczenia jazu piętrzącego wodę znajdującego się na rzece Breń w miejscowości Swarzów, którego funkcjonowanie wyjaśnił Jarosław Boryczka Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Kilkadziesiąt młodych osób po zobaczeniu zapory, dzięki której w parku breńskim w kanale płynie woda, przyjechało do dworku Konopków. W miejscu tym spotkali się z Tadeuszem Kwiatkowskim Starostą Dąbrowskim, który przybliżył historię zespołu dworsko-parkowego i omówił realizowane bieżące inwestycje m.in. dotyczące stanicy.