SPOTKANIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

29 maja br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się spotkanie członków dąbrowskiego stowarzyszenia – Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Referat pt. „Rodzina Czartoryskich i Konopków” wygłosił Pan mgr Włodzimierz Piasecki. Następnie członkowie UTW zwiedzili dworek, wystawy prezentowane w Stajni Cugowej oraz rewaloryzowany „ogród francuski”. Spotkanie zakończyły miłe chwile przy grillu.