SPOTKANIE UCZESTNIKÓW UTW W BRNIU

15 grudnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się spotkanie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku podsumowujące realizowany przez stowarzyszenie projekt „Aktywni dąbrowscy seniorzy – wzorem dla młodych pokoleń”.

Spotkanie podsumowujące w dworze Konopków w Brniu miało również charakter świąteczny. Rozpoczęła go Prezes UTW Krystyna Guzik, która powitała wszystkich seniorów, jak również zaproszonych gości, a dyrektor Publicznej Biblioteki Powiatowej Ewa Drzazga podziękowała jej za udaną współpracę.

Następnie referat o rodzinie Czartoryskich wygłosił mgr Włodzimierz Piasecki.

Po wykładzie uczestnik dąbrowskiego UTW Ryszard Siepiora poprowadził wspólną modlitwę i rozdane zostały opłatki, którymi się połamano składając sobie wzajemnie życzenia. Wieczór zakończył poczęstunek oraz wspólne śpiewanie kolęd wraz zespołem w składzie: Katarzyna Reczek, Marzena Wielbłąd i Agnieszka Boryczka.