SPOTKANIE PIERWSZYCH ABSOLWENTÓW SZKOŁY W BRNIU!

Dnia 16 czerwca w breńskiej instytucji kultury miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Odbyło się ono z okazji Jubileuszu 50-lecia ukończenia przez pierwszych Absolwentów, Państwowego Technikum Rolniczego w Brniu.

Jubileusz rozpoczęła Msza św. w Kaplicy w Podborzu, którą odprawił ks. Proboszcz Jan Rybak. Następnie Absolwentów z 1968 roku i przybyłych gości powitał Jarosław Boryczka Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu a następnie przekazał głos Tadeuszowi Kwiatkowskiemu Staroście Dąbrowskiemu, Witoldowi Morawcowi Wójtowi Gminy Olesno oraz zaproszonym gościom. Zebranym wręczono okolicznościowe pamiątki. Po zakończeniu części oficjalnej odbył się występ artystyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Spotkanie zakończył poczęstunek w zabytkowych wnętrzach instytucji. Miejsce to wypełniło się rozmowami oraz wspomnieniami.