SPOTKANIE OPŁATKOWE EMIGRANTÓW

29 grudnia 2014 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się Spotkanie Opłatkowe Emigrantów.

Wzięły w nim udział osoby, które w przeszłości przebywały za granicą lub przyjechały do swoich bliskich i w rodzinne strony na Święta Bożego Narodzenia.

Z bożonarodzeniowym programem artystycznym zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum z Olesna pod kierownictwem Pani Danuty Pierzchały (scenariusz) oraz Pani Urszuli Lechowicz i Pana Marcina Paska (oprawa muzyczna).

Spotkanie zakończyło wzajemne łamanie się opłatkiem oraz wspólne śpiewanie kolęd.