SESJA NAUKOWA PT. „DZIEJE POWIATU DĄBROWSKIEGO W OKRESIE OKUPACJI”

16 października br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się konferencja pt. „Dzieje Powiatu Dąbrowskiego w okresie okupacji”. Rozpoczęła się ona krótkim wystąpieniem Starosty Powiatu Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego, który powitał obecnych oraz przedstawił temat spotkania.

Podczas sesji naukowej prelekcje wygłosili nauczyciele historii ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Dąbrowskiego.

Włodzimierz Piasecki – „Wrzesień 1939 – walki zbrojne i pierwsze niemieckie zbrodnie na ziemi dąbrowskiej”, Andrzej Skowron – „Dzieje mostu na Wiśle w Borusowej” oraz Marek Jachym – „Działalność AK na terenie Powiatu Dąbrowskiego”.