SEMINARIUM NAUKOWE O JAKUBIE BOJKO

25 października br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się kolejna konferencja naukowa zorganizowane w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe Powiatu Dąbrowskiego”. Wykład pt. „Zarys działalności politycznej, gospodarczej i społecznej Jakuba Bojki w latach 1879-1935” wygłosił dr Andrzej Skowron. Konferencja była połączona z promocją napisanej przez niego książki pt. „Problemy krajowe i lokalne w publicznej działalności Jakuba Bojki (1879-1935)” opublikowanej przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego.

Seminarium rozpoczął Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który powitał obecnych gości. Dodał również, że warto starać się promować własne dziedzictwo kulturowe, czego na Powiślu Dąbrowskim przykładem jest wydanie książki dr Andrzeja Skowrona opisującej działalność najbardziej znanego polityka na Powiślu Dąbrowskim.

Następnie dr Andrzej Skowron przybliżył osobę Jakuba Bojki: działacza, publicysty, pisarza a przede wszystkim jednego z pionierów Ruchu Ludowego i Stronnictwa Ludowego w Galicji.

Również obecny na seminarium Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak podkreślił wagę dziedzictwa kulturowego i konieczność jego propagowania.